Hakkımızda

Kobides
Uçtan Uca Dijital Pazarlama & BT Çözümleri

Kobides olarak yola çıkış maceramızın temelini “hizmet talep eden her müşteri, hangi segmente dahil olursa olsun, en iyi kalitede hizmete ve çözümlere sahip olabilmelidir” sloganı olmuştur.

Bu slogana uygun olarak, ekonomik çarkların itici gücü, üretimin ve gelişimin daimî temsilcisi olan kobilere odaklanarak ihtiyaç duyulan en iyi dijital pazarlama çözümlerini uçtan uca BT sistemleri ile entegre ederek sunmak üzere resmi olarak 2018 yılında sektördeki yerimizi aldık.

Kobides markası altında her ne kadar 2018 yılında resmi faaliyetlerimize başlamış olsak da, sektörel tecrübemiz çok daha eskilere dayanmaktadır.

2005 - 2012

2005 yılı itibariyle Türkiye’nin en köklü bilişim firmalarından birisinin kadrosu içinde başlayan bilgi teknolojileri deneyimimiz dahilinde bankacılık, perakende, madencilik, havacılık, gıda üretim, sağlık ve kamu kurumu gibi birçok sektörde faaliyet gösteren marka ve kurumların network, sunucu, sanallaştırma ve güvenlik gibi ihtiyaçlarını gidermek üzere donanım ve yazılımların aktif olarak yönetilmesinde görev aldık.

Büyük organizasyonların BT ihtiyaçlarını endüstri standardına uygun olarak karşılıyorken aynı zamanda gerek eğitim dönemlerinde gerekse nispeten daha ufak projelerde kobi segmentinde yer alan kuruluşların BT ihtiyaçlarının tedarikçi firmalar tarafından doğru karşılanmadığını gözlemleme şansı bulduk. Bu gözlem sonucuyla birlikte gelen talepleri de değerlendirerek doğru zaman geldiğinde sektördeki bu açığı gidermek amacıyla Kobides markasının temellerini atmış olduk.

2013 - 2018

2013 yılı itibariyle küçük ve orta ölçekli firmalarla temas ettikçe kurumların tek ihtiyacının BT çözümleri olmadığını çok kısa sürede anladık. Rekabetin yoğun ve satış baskısının sürekli var olduğu bir segment olan kobiler, her zaman yeni müşterilere ulaşmak, ürün ve hizmetlerini yeni kitlelere duyurmak ve satışlarını arttırmak istiyorlardı. İhtiyaçlar analiz edildiğinde ise genellikle dijital pazarlama süreçlerinin BT süreçlerinden kopuk olarak idame edildiği, entegrasyon, raporlama ve stok yazılım sistemlerinin birbirinden bağımsız olarak çalıştığı ve buna bağlı olarak da müşteri beklentisine uygun olmayan bir yapı ile hizmet verilmeye çalışıldığını gözlemledik. 7 yıllık süreç içerisinde müşteri ihtiyaçları doğrultusunda edindiğimiz dijital pazarlama tecrübesini BT ürünlerine entegre ederek, kobilerin müşterilerine ulaşması için gereken BT ve dijital pazarlama ihtiyaçlarına uçtan uca çözümler sunmaya başladık.

2018 ve Günümüz

Kobides, çalıştığı markaların ihtiyaçları doğrultusunda yazılım geliştirme, BT danışmanlığı, dijital pazarlama çözümleri, e-ticaret danışmanlığı gibi alanlarda proje bazlı büyüyen ekip yapısıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

Referanslarımız