KOBİ ODAKLI

BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

ORTAĞINIZ

Veri Depolama

Kurumunuz için hayati öneme sahip olan dijital doküman ve diğer verilerin merkezi bir depolama sisteminde olmaması veri güvenliğini ve iş devamlılığının sağlanmasını tehlikeye sokarken erişim denetiminin riske girmesine sebep olabilmektedir. Kobides ihtiyaçlarınıza uygun esnek Veri Depolama sistemlerinin belirlenmesi ve sisteminize entegre edilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Güvenilir Yedekleme

Doğru yapılandırılmamış ve periyodik olarak kontrol edilmeyen veri yedekleme çözümleri, veri kaybı yaşanması durumunda kurumların taleplerine cevap veremez ve alınan yedeklerin sağlıklı olarak geri dönülmesi konusunda yetersiz kalır. Kobides, firmaların ihtiyaç duyduğu yedekleme projelerini belirleme ve sistem entegrasyonunun  sağlanması konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ağ Sistemleri

Kurum bilgi teknolojilerinin altyapı omurgasını oluşturan ve sistemlerin kesintisiz iletişimini sağlamak üzere konumlandırılan ağ ürünleri uçtan uca güvenli ve kurum yapısına uygun olacak yapıda doğru teknolojiler ile sisteme entegre edilmelidir. Bu kapsamda kurumlarda bulunan router ve switch gibi ağ donanımlarını, departmanların ve sistemlerin mevcut durumları dikkate alınarak segmentasyonlara ayrılması ve uygun VLAN yapısı dahilinde çalıştırılarak güvenli, esnek ve performanslı bir ağ yapısına dönüştürülmesi konusunda danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

Ağ ve Sistem Güvenliği

Siber güvenliğin sağlanamadığı durumlarda kurum büyüklüğü fark etmeksizin sistemlerde geri dönülmesi imkansız olan veri kayıpları ya da kurumların müşterilerine sunduğu hizmetlerde aksamalar meydana gelebilmektedir, bu durum her açıdan kurum için itibar, kaynak ve para kaybına sebep olmaktadır. Siber güvenliğin sağlanması, sürdürülmesi ve denetlenmesi konusunda Kobides danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Sanallaştırma

Tüm sistemlerden en yüksek verimi elde etmek, esneklik kazandırmak, güvenlik sağlamak, veri kayıplarını en aza indirmek ve sistemlerde yaşanması olası bir soruna karşı en hızlı şekilde sistemlerin yeniden ayağa kalkarak hizmet sunmasını sağlamak için sanallaştırma teknolojisi kurumlar için olmazsa olmaz bir ihtiyaca dönüşmüş durumda. Kobides sanallaştırma ihtiyaçlarınızı belirlemek ve sistem entegrasyonunuzu gerçekleştirmek için danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Baskı ve Görüntüleme Sistemleri

Kobides, kurum işleyişine uygun, baskı ve görüntüleme sistemlerinin verimli çalıştırılması, kontrol edilmesi ve devamlılığın sağlanarak iş verimliliğinin en üst seviyeye çıkarılması konusunda farklı markalarda yazıcı ve görüntüleme donanımlarının tedarik edilmesi ve kurulum aşamasında destek sağlamaktadır.

Çok Nokta Tek Merkez

Şubeleri bulunan ya da mobil çalışan profiline sahip kurumlar için Merkez Ofis’e olan erişim kesintisiz ve devamlı olarak sağlanmalıdır. Erişimin kesintisiz sağlanamaması durumunda para, iş, verimlilik ve kaynak kaybı yaşanmaktadır. Kobides kurum ihtiyaçlarına uygun VPN (Sanal Özel Ağ) çözümlerini sisteminize entegre ederek iş devamlılığının ve verimliliğinin artması konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Güvenli Erişim

Kontrolsüz erişimin sağlanması, kurum verilerinin rakip firmaların eline geçmesine ve firmanız için itibar kaybının oluşmasına zemin oluşturmaktadır. Ticari sırların saklanması ve müşteri bilgilerinin korunması konusunda güvenli erişim kilit rol oynamaktadır. Kobides sisteminizin kontrol edilmesi ve mevcut erişimlerin güvenli ve raporlanabilir yapıya kavuşturulması için danışmanlık hizmeti sunmaktadır.